Tag Archives: Menneskerettar

Nelson Mandela – fri i 20 år

Frigjevinga av Nelson Mandela 11.februar 1990 var med og markerte slutten på apartheidpolitikken i Sør-Afrika. Det er verd å feire med ein song.

Advertisements

«Hvor Hender Det?», no også på Facebook

«Hvor hender det?» blir publisert av Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og har no også fått seg ei side på Facebook. Dersom du blir med på Facebookgruppa vil du få tilsendt nyhende og hendingsinvitasjonar til nettmøte.

«Hvor hender det?» inneheldt nyttig  informasjon om internasjonale spørsmål for elevar, lærarar og andre interesserte.

Du finn:
• Tema-artiklar om aktuelle internasjonale forhold. Artiklane er kortfatta, informative og gir ei heilheitleg framstilling av sakene.

Nettmøte med forskarar og andre om aktuelle tema. Du får informasjon om nettmøta ved å bli abonnent på «Hvor hender det?»  sin nyhetstjeneste.

UtenriksQuiz: Nettstaden inneheldt ei rekke quizar, både temaquizar og på artikkel-nivå.

NUPI-bloggen: Innlegg frå NUPI-forskarar om dagsaktuelle spørsmål.

Arbeidsoppgåver som er pedagogisk tilrettelagt for bruk i undervisninga.

Folkeaksjonen for ytringsfrihet på nett

amnesty_514x12012. mars er den internasjonale aksjonsdagen for ytringsfrihet på nett. Amnesty International har publisert ei liste med 12 ting du kan gjere for å støtte dagen og dei som er fengsla eller på annan måte straffa for å sagt si meining på nett.

Sjå elles FN sine menneskerettar, og då spesielt artikkel 19.