Tag Archives: Utanrikspolitikk

«Hvor Hender Det?», no også på Facebook

«Hvor hender det?» blir publisert av Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og har no også fått seg ei side på Facebook. Dersom du blir med på Facebookgruppa vil du få tilsendt nyhende og hendingsinvitasjonar til nettmøte.

«Hvor hender det?» inneheldt nyttig  informasjon om internasjonale spørsmål for elevar, lærarar og andre interesserte.

Du finn:
• Tema-artiklar om aktuelle internasjonale forhold. Artiklane er kortfatta, informative og gir ei heilheitleg framstilling av sakene.

Nettmøte med forskarar og andre om aktuelle tema. Du får informasjon om nettmøta ved å bli abonnent på «Hvor hender det?»  sin nyhetstjeneste.

UtenriksQuiz: Nettstaden inneheldt ei rekke quizar, både temaquizar og på artikkel-nivå.

NUPI-bloggen: Innlegg frå NUPI-forskarar om dagsaktuelle spørsmål.

Arbeidsoppgåver som er pedagogisk tilrettelagt for bruk i undervisninga.

Advertisements

Hvor hender det? – NUPI

Den aktuelle utanrikspolitiskke artikkelserien Hvor hender det? er gratis tilgjengelig på Internett.

Norsk Utenrikspolitisk Institutt har i mange år publisert artikkelserien «Hvor hender det?». Frå september 2008 har dei gått vekk frå den abonnementsbaserte papirutgåva og gjort publikasjonen gratis tilgjengeleg på Internett. Utgåver f.o.m. skuleåret 2000/2001 er tilgjengeleg som pdf.

I tillegg til artiklane inneheldt nettstaden også arbeidsoppgåver, kart, quiz, ordforklaringar, nettmøte med forskarar om aktuelle tema og NUPI-bloggen der forskarar skriv innlegg om høgaktuelle saker.